AL30Z / 40Z

10 

Hoạt động với Amazon Alexa.
Khóa chốt vân tay Deadbolt.
Các tính năng:
· Mã PIN giả
· Chế độ khóa ngoài
· Điều chỉnh âm lượng

- +