FI710-L

10 

FI710-L là một camera AI nhận dạng khuôn mặt đa chức năng được phát triển bởi ZKTeco. Thuật toán AI hiệu suất cao của nó không chỉ hỗ trợ chụp khuôn mặt và nhận diện khuôn mặt mà còn so sánh khuôn mặt, tìm kiếm khuôn mặt, quản lý hình ảnh 5.000 nhân sự và nhận dạng khuôn mặt. Nhà để xe ngầm, nhà kho, khu vực văn phòng và các trang web giám sát phức tạp khác phù hợp nhất để triển khai FI710-L.It cũng có thể được sử dụng để giám sát ngoài trời trong đường đô thị và môi trường cộng đồng.

- +