Gói inBio160 POE

10 

InBio160 thực hiện khớp dấu vân tay trên các tấm. Dòng máy đọc FR truyền các mẫu vân tay đến InBio160 qua RS-485 để khớp nhanh và chính xác với các mẫu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trong gói này, bộ chia PoE có thể cung cấp DC 2A DC cho cả InBio160 và một khóa DC DC. Về phía đầu vào, chỉ cần kết nối bộ chia với công tắc PoE.

- +