Hệ thống khóa khách sạn

10 

Hệ thống khóa khách sạn ZKBiolock được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các khách sạn vừa và nhỏ, bảo mật tối đa, phong cách cá nhân và chi phí vận hành thấp. Nó cho phép kiểm soát truy cập toàn diện và quản lý hệ thống, nhưng cung cấp cho bạn một bản cài đặt dễ dàng với một lần nhấp chuột.
- +