Kiểm soát truy cập ZKBiolock

10 

ZKBiolock Access Control là một phần mềm PC, có thể giao tiếp với khóa vân tay thông qua U-Disk. Bạn có thể tải người dùng đã chọn từ phần mềm lên tất cả các khóa, điều này tốt và thuận tiện cho việc quản lý tập trung. Bạn cũng có thể định cấu hình thời gian truy cập khác nhau với người dùng khác nhau, điều này sẽ mang lại cho bạn tính bảo mật cao và tính linh hoạt cao. Dù sao, nó có lợi ích lớn cho việc quản lý rất nhiều khóa vân tay.
- +