L7000S

10 

Khóa vân tay
Mortise tiêu chuẩn của Đức với một chốt và một chốt chết
Dấu vân tay / Mật khẩu /
Màn hình OLED hiển thị
Đĩa flash USB
- +