LH7000

10 

Khóa cửa khách sạn Slim Design với mộng mộng tiêu chuẩn EU.
Các tính năng:
· Thiết kế tối giản & mỏng
· Tạo thẻ ghi cho nhật ký mở khóa
· Tăng cường bảo mật bằng chế độ khóa kép
· Thế chấp tiêu chuẩn châu Âu

- +