PM200

600,000 

· Sử dụng: Sử dụng rộng rãi cho cán vật liệu khác nhau như tài liệu và tài liệu lịch sử, tranh, ảnh, giấy phép, giấy phép kinh doanh, thư oflcial, chứng khoán, đi, thẻ đại diện, tài liệu cuộc họp chung, vv
· Các tính năng: Vật liệu dẻo có chống thấm nước, chống -deformation, chống ẩm, chống nấm mốc, chống ăn mòn và các chức năng khác, trong khi có khả năng chống trầy xước, đẹp, và tăng cường tính minh bạch;

- +