SRB

10 

Security Relay Box (SRB) là bộ điều khiển cửa đơn có giá trị gia tăng và chi phí hiệu quả để tăng cường kiểm soát truy cập một cách đơn giản và an toàn. Nó nhận được tín hiệu wiegand được mã hóa từ các thiết bị kiểm soát truy cập độc lập ZKAccess để điều khiển khóa do đó mang lại sự an toàn cao cho cửa.

- +