Thiết bị cung cấp năng lượng

10 

Cung cấp năng lượng mà không cần dẫn pin
Cung cấp năng lượng với các đầu dẫn pin
12 V, Công tắc nguồn 3
Phụ tùng thay thế cho nguồn điện

- +