Ứng dụng ZKBioGo

10 

ZKBioGO là một ứng dụng cho điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác có thể giao tiếp với cả bộ điều khiển cửa đơn và bộ điều khiển đa cửa để mở cửa hoặc cổng một cách an toàn.

- +