VF380

10 

VF380 là thiết bị đầu cuối nhận diện khuôn mặt để kiểm soát thời gian và tham dự và kiểm soát truy cập, có thể kết nối với khóa điện của bên thứ 3, cảm biến cửa và nút thoát,…

- +