ZK-D1010S

17,500,000 

Vùng phát hiện đơn
100 mức độ nhạy
Bộ đếm cho báo động và người
Báo động âm thanh

- +