ZK-E8800

10 

Máy dò tìm mối đe dọa di động ZK-E8800 dựa trên công nghệ Quang phổ di động ion (IMS), cho phép nó truy tìm nhanh chóng và chính xác chất nổ và chất ma túy đồng thời xác định số lượng và loại chất gây nghi ngờ.

- +