ZKBio Access

10 

ZKBioAccess là một nền tảng bảo mật dựa trên web lite được phát triển bởi ZKTeco, tập trung vào kiểm soát truy cập. Mô-đun kiểm soát truy cập đáng tin cậy của nó cho tối đa 10 cửa đi kèm với thiết kế giao diện người dùng thân thiện và kiến ​​trúc hệ thống đơn giản để đảm bảo hiệu suất quản lý kiểm soát truy cập tốt hơn.

- +