ZKX5030A (Single Energy X-Ray Inspection System)

340,000,000 

Hệ thống kiểm tra bằng tia X ZKX5030A là một sản phẩm cải tiến mới của ZK bằng việc sử dụng tia X để kiểm tra các vật dụng có khả năng mang tính nguy hiểm cao. Sản phẩm đuợc thiết kế để kiểm tra các túi xách, hành lý hay những bưu kiện nhỏ.

- +