ZKX5030A

10 

Hệ thống kiểm tra tia X của ZKX5030A làm tăng khả năng của người vận hành trong việc xác định các mối đe dọa tiềm ẩn; Thiết bị được thiết kế để quét cặp, mang theo hành lý, bưu kiện nhỏ.

- +