ZKX6550D

10 

ZKX6550D là một thiết bị kiểm tra an ninh x-quang xem kép. ZKX6550D có thể hiển thị hình ảnh ngang và dọc bởi hai máy phát độc lập và có thể phát hiện nhanh các chất hữu cơ, vô cơ hoặc hỗn hợp theo số lượng nguyên tử hiệu quả của các vật thể được phát hiện. ZKX6550D có thể xác định các mục chồng chéo và hàng lậu một cách dễ dàng và chính xác.

- +